Fyziká podoba snímků (offline přenos)

Ve svém vnitřním prostředí moderní nemocnice preferují úplnou digitalizaci dat. Lékařské i ekonomické výhody tohoto řešení jsou zřejmé. Obecná představa je mít levný a integrovaný systém schopný archivovat, přenášet a zobrazovat digitální snímky.

Pro diagnózu v rámci kliniky radiolog nejčastěji používá specializovanou aplikaci, jejímiž výhodami jsou rychlost prohlížení a velké množství nástrojů pro měření, porovnávání a zobrazování snímků.

Pro diagnózu naléhavých případů během noci nebo o víkendu může radiolog využít webové řešení. Software nabízené firmou Dalti spojuje výhody webového přístupu a aplikace – oba systémy přirozeně využívají stejnou databázi, jsou umístěné na stejném serveru a umožňují interaktivní telekonferenci i mezi uživatelem aplikace a uživatelem webového řešení.

Ostatní specialisté používají převážně webové řešení. Ke snímkům mohou přistupovat buď přímo, nebo prostřednictvím NIS, který může Dalti integrovat dohromady s PACS nebo webovým serverem.

Nicméně při přenosu snímků mimo nemocnici (např. k praktickému lékaři) není elektronický přenos dat ještě úplně běžný, i když je samozřejmě možný (může být použito např. webové řešení). Přesto je však také možné poskytnout fyzickou podobu lékařských snímků, a to např. následujícími způsoby:

  • CD/DVD diskem se záznamem pacienta
  • laserovým tiskem na film
  • tiskem na papír

CD/DVD disk se záznamem pacienta

CD/DVD disk obsahující část pacientova záznamu je jednoduché a levné řešení jak seznámit pacienta a jeho ošetřujícího lékaře s  pacientovým zdravotním stavem. CD/DVD může obsahovat buď všechny snímky, nebo jen některé vybrané radiologem. CD/DVD může být vypáleno buď individuálně radiologem na pracovní stanici vybavené CD/DVD-RW mechanikou nebo centrálně robotem, který automaticky vypálí snímky i s jejich sofwareovým prohlížečem a na povrch CD/DVD vytiskne identifikaci pacienta.

Výše uvedený robot existuje ve dvou variantách: Pansys CD/DVD Imager Standard a Pansys CD/DVD Imager Plus.

Tisk na film

Snímky lze tisknout na filmovou fólii suchou laserovou tiskárnou. V případě, že vytištěné snímky nebudou sloužit diagnóze, ale zdravotnické dokumentaci, jejich počet a rozlišení mohou být zmenšeny pro snížení nákladů na tisk. Dalti nabízí několik typů suchých laserových tiskáren.

Aplikace, kterou pro diagnostické účely dodáváme, podporuje protokol DICOM-print schopný aktivovat laserový tisk.

Tisk na papír

Na papír může být vytisknutý digitální snímek v jakémkoliv formátu, včetně formátu DICOM. Uživatelé naší diagnostické aplikace stejně jako uživatelé webového řešení mohou tisknout na PostScriptové nebo standardní tiskárně v jakémkoliv rozlišení (rozlišení je limitováno pouze možnostmi tiskárny). Také v tomto případě může být vybráno vhodné rozlišení a počet tisknutých snímků.

Tisk na papír snižuje náklady na tisk.

Pokud výstup z modality nebo ze zobrazovací stanice nepodporuje PostScriptový nebo Standard Print výstup, Dalti může poskytnout řešení pro převod DICOM-print na PostScript (Print Standard). Tento převaděč (PaperPrint Server) může být nainstalován na jakýkoliv osobní počítač PC (např. na PC obsluhující robota vypalujícího CD/DVD). Protože modality a zobrazovací stanice obyčejně samy mohou inicovat DICOM-print, PaperPrint Server umožní jakékoliv modalitě automaticky tisknout na papírové tiskárně.

Designed by SiteGround