Databáze pacientů (EZZ, NIS, RIS, LIS, KIS, PACS atd.)
a jejich vzájemná integrace

V rámci našeho komplexního řešení digitalizace zdravotnických dat můžeme sjednotit několik informačních systémů (EZZ, NIS, RIS, LIS, KIS, PACS aj.) dodávaných našimi partnery.

Tyto systémy mohou být přímo zahrnuty v jiných systémech, nebo mohou být propojeny s následujícími vlastnostmi:
  • s komunikací v HL7, DICOM nebo jiném standardu
  • s nebo bez vzájemné duplicity (redundance) dat
  • s nebo bez hlavního indexu pacienta

Pokud integrace již existujících systémů není úplná a vykazuje chyby (např. neúplný systém, zastaralý koncept, ukončení podpory ze strany výrobce, absence hlavního indexu pacienta aj.), Dalti může navrhout platformu pro úplné sladění těchto systémů.

Mějme například RIS/NIS na jedné straně a na druhé straně systém PACS. Jejich nejjednodušší integrace spočívá v synchronizaci přístupných dat (v případě aplikace a webového řešení) nebo v přímém přenosu dat z jednoho systému do druhého (pouze v případě webového řešení).

V případě systému PACS toto řešení vhodným způsobem zabezpečuje data z hlediska utajení i integrity. Volitelným nastavením úrovně komprese je navíc možné snížit datový tok i velikost ukládaných dat a ušetřit tak náklady na síť a na rozšiřování paměťového prostoru.

Běžně dostupných je několik variant archivace a zálohování dat:
  • on-line se zápisem na pevná nebo výměnná média
  • na serveru s technologiemi RAID, SAN nebo NAS
  • s nebo bez zálohy na páskovou jednotku
  • s nebo bez speciálního zálohovacího serveru

Přístup k datům může být ošetřen systémem proti výpadku systému (failover) a data mohou být rovnoměrně a nepřetržitě distribuována díky využití algoritmů rozložení zátěže.

Jako základní hardware pro archivaci obrazových dat nabízíme RAID rozšíření serveru. Kapacita RAID systému může být dále rozšiřována téměř lineárně. Toto levné, robusní a stabilní řešení poskytuje on-line přístup k archivovaným snímkům po velmi dlouhou dobu. RAID je nejlepším kompromisem mezi kapacitou, cenou, bezpečností a rychlostí přístupu k datům.

Přirozeně i software musí mít požadované parametry. PACS který nabízíme umožňuje přistupovat k datům několika různými cestami a dovoluje volně rozšiřovat velikost úložného prostoru. Může spolupracovat s jakkoliv velkými systémy RAID, SAN a NAS a považovat je za jediný velkokapacitní pevný disk, ke kterému lze snadno přistupovat.

Navíc tento PACS poskytuje dvouúrovňovou hierarchickou správu úložiště umožňující ukládat obrázky na serveru (s možným RAID rozšířením) a zároveň i na doplňkovém úložišti (např. další server, RAID, NAS, SAN, podnikový e-archiv, vzdálené datacentrum, box s CD, DVD nebo páskovými médii aj.).

Nedávné snímky jsou tedy uloženy přímo na serveru (s možným RAID rozšířením) ve struktuře FIFO (first in, first out – první uložený snímek je po naplnění paměti smazán jako první) a všechny snímky včetně starších jsou uloženy na doplňkovém úložišti. Vyvolání starších snímků je mírně časově náročnější než vyvolávání snímků aktuálních, nicméně stále je možno k nim přistupovat on-line.

Naše návrhy doplňkových úložišť si můžete prohlédnout v části Hardware.

Designed by SiteGround