Naše filozofie

Oblast působení

Dalti je aktivní ve všech oblastech zdravotnických informačních technologií. Staráme se o  všechny kroky digitalizace lékařských dat – počáteční podrobnou analýzu, instalaci a 24/7 servis. Ve všech těchto krocích spolupracujeme s našimi vybranými partnery.

Nezávislost

Díky naší vlastnické struktuře a smluvním vztahům jsme nezávislí na ostatních společnostech. Naši partneři byli vybráni po pečlivém prozkoumání dostupných produktů a služeb. S každým z nich byly poté vyjednány dobré cenové a servisní podmínky.

Optimalizace

Věříme, že žádný samostatný výrobce nemůže komplexně pokrýt celou oblast digitálního zdravotnictví. Proto neustále sledujeme trh a kombinujeme různé produkty tak, abychom dosáhli optimálního výkonu dle potřeb našich zákazníků.

Integrace/rozhraní

Věnujeme maximální péči optimálnímu sladění a sjednocení rozdílných komponent a rozhraní. V případě sjednocení dvou rozdílných systémů podněcujeme výrobce ke spolupráci a vzájemné integraci produktů.

Spolupracovníci

Naši spolupracovníci pocházejí z rozdílných profesních oblastí (lékaři, ekonomové, počítačoví odborníci, elektrotechničtí inženýři) a společně jsou schopni identifikovat všechny potřeby našich zákazníků a poskytnout jim optimální řešení.

Stabilita

Naše know-how je založeno zejména na intelektuální trpělivosti a tvořivosti. Nesměřujeme k rychle uzavřeným kontraktům přinášejícím zisk bez ohledu na maximální spokojenost zákazníka. Místo toho se v první řadě snažíme o co nejlepší pochopení zákazníkových potřeb.

Designed by SiteGround